2 dňový vstup s ubytovaním – dvojlôžková izba obsadená 2 osobami
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
 • Certifikát  o absolvovaní laserového workshopu
 • Certifikát  o absolvovaní l workshopu výplňových materiálov
 • Ubytovanie v 2 lôžkovej izbe
Účastnícky poplatok 240 Eur s DPH / 1 osoba
2 dňový vstup s ubytovaním –  jednolôžková izba obsadená 1 osobou
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
 • Certifikát  o absolvovaní laserového workshopu
 • Certifikát  o absolvovaní l workshopu výplňových materiálov
 • Ubytovanie v 1 lôžkovej izbe
Účastnícky poplatok 288 Eur s DPH / 1 osoba
2 dňový vstup bez ubytovania
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
 • Certifikát  o absolvovaní laserového workshopu
 • Certifikát  o absolvovaní l workshopu výplňových materiálov
Účastnícky poplatok 120 Eur s DPH / 1 osoba
1 dňový vstup piatok + Spoločenský večer
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
 • Spoločenský večer
Účastnícky poplatok 114 Eur s DPH
1 dňový vstup piatok
 • Prednášky
 • Coffee breaks
 • Obed
Účastnícky poplatok 72 Eur s DPH
1 dňový vstup sobota
 • Prednášky
 • Coffee break
 • Obed
 • Certifikát  o absolvovaní laserového workshopu
 • Certifikát  o absolvovaní l workshopu výplňových materiálov
Účastnícky poplatok 48 Eur s DPH

Registračný poplatok uhraďte prosím na účet:

IBAN:   SK32 7500 0000 0040 3414 1782
KS:  
0558
VS:
112024
SWIFT:
CEKOSKBX